Certificering

Paginasecties

Left column
CIIO ISO 9001certificaat

Managementsysteem certificatie ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd meest ingezette norm gericht op kwaliteitsbeheersing. In deze norm staan eisen om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken.

Het doel van het kwalititeitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbeteren van processen, om zo de tevredenheid van de klanten te verhogen. 

LEVgroep is een ISO-gecertificeerde organisatie.

Meer Informatie

Right column
Sterk Sociaal Werk gecertificeerd

 

Sterk Sociaal Werk gecertificeerd

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. Alle 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. 

LEVgroep is gecertificeerd voor het kwaliteitslabel. Het label staat voor Sterk Sociaal Werk, voor kwaliteit en voor vakmanschap. Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening van de organisaties waarmee zij samenwerken.

Meer Informatie

Left column
Mandelzorgvriendelijk

Mantelzorgvriendelijk Werkgever

Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie:

  • is bekend wat mantelzorg is
  • is bekend dat u belang hecht aan een goede werk-privé balans, ook van uw mantelzorgers
  • is bekend wat de regelingen en faciliteiten zijn  die u biedt om de combinatie werk en mantelzorg te optimaliseren
  • is bekend wanneer hier gebruik van gemaakt kan worden
  • is het thema bespreekbaar in het team / op de afdeling
  • is er een open cultuur waarin men zich veilig voelt om er over te praten
  • zijn de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing
  • zoeken manager en mantelzorgers samen naar maatwerkoplossingen

Meer informatie

Right column

Goed geregeld

NOV Keurmerk Goed geregeld

LEVgroep heeft een Adviseur Goed Geregeld. Zij adviseert organisaties, stichtingen en verenigingen over vrijwilligersbeleid en begeleidt hen naar het behalen van het landelijke keurmerk Goed Geregeld van het NOV  (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) .

Met het behalen van het keurmerk laat je zien dat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie goed geregeld is. Dat helpt bij het werven en behouden van vrijwilligers en financiers.

mEER INFORMATIE

Left column

Grean Deal

Grean Deal

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. De Green Deal Samen werken aan duurzame zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de inzet van grondstoffen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in onder andere de energie-, en voedselvoorzieningen, het water, mobiliteit of klimaat heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt water gebruik of  duurzaam vervoer.

LEVgroep is in 2022 gestart met Green Deal en heeft in 2023 brons gehaald. Wij zetten onder andere in op energie, afvalscheiding, beperken CO2. Verder activeert LEVgroep bewoners in de gemeenten waar LEVgroep actief is op diverse manieren om met ons mee te doen.

Meer informatie

Right column

Brainport voor elkaar

Brainport voor Elkaar

Dat iedereen meedoet in onze samenleving, ongeacht afkomst of opleidingsniveau. Dát is het doel van Brainport voor Elkaar. Ook als je bijvoorbeeld lezen lastig vindt of wel wat hulp kunt gebruiken om je financiën op orde te brengen. We kunnen en moeten elkaar vooruit helpen, want iedereen is belangrijk. In de Brainportregio werken we samen, simpelweg omdat we dan het meest bereiken. Brainport voor Elkaar wil daarom de krachten bundelen. Maatschappelijke organisaties, overheden, onderwijs én bedrijven.

De initiatiefnemers van Brainport voor Elkaar zijn Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven, Gemeente Helmond en Gemeente Eindhoven. We zetten allemaal onze specialiteiten, ons netwerk én ons enthousiasme in om iets in beweging te zetten. Maar dit kunnen we niet alleen. Willen we het dagelijks leven van alle mensen in de Brainport regio écht beter maken, dan hebben we iedereen nodig. Gemeentes, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen zijn al iedere dag bezig maatschappelijke opgaves uit te voeren. Maar we zien ook dat steeds meer werkgevers een bijdrage willen leveren. Brainport voor Elkaar verbindt die partijen om alle krachten te bundelen. Want alleen als we het samen doen creëren we een Brainportregio voor iedereen.

Meer informatie

Left column

CRBKO

CRBKO

Opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO. Voordeel van registratie bij CRKBO is, dat btw-vrijstelling kan worden verkregen.

CRKBO Register Instellingen zijn openbaar en te vinden op de website van CRKBO

Meer informatie

Right column
Milieubarometer

 

 

De Milieubarometer helpt bedrijven hun CO2‑footprint in kaart te brengen. Bedrijven kunnen zelf aan de slag met het invullen van hun milieugegevens in de tool zodat ze direct inzicht krijgen. Het Milieubarometer team van Stimular ondersteunt deze bedrijven via de helpdesk,  nieuwsbrieven en het geven van online webinars (inbegrepen in het lidmaatschap). Aanvullend ondersteunen we gebruikers extra met 1-op-1 coaching en cursussen zodat bedrijven optimaal en effectief kunnen verduurzamen.

Met deze milieubarometer wil LEVgroep transparant communiceren over de milieu-impact van de eigen bedrijfsvoering.

2021

2022

2023