Bijeenkomst over het levenstestament

Inhoud

Voor mantelzorgers en geïnteresseerden vertelt Hannelie Jagtenberg Notariaat Deurne over het levenstestament.

Een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte of door een ongeval tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent zelf te handelen. Je wijst in een levenstestament iemand aan om je belangen te behartigen.

  • Waarom sluit je een levenstestament af?
  • Wat heeft een levenstestament met de  eigen bijdrage van de zorg te maken?
  • Wie beslist over mijn gezondheid als ik het niet meer kan?
  • Wie beslist er over mijn financiën?
  • Wat als je geen levenstestament hebt en je zelf geen beslissingen meer kunt nemen (wilsonbekwaam wordt)?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze bijeenkomst. De bijeenkomst is gratis, laagdrempelig, informatief en je wordt gastvrij ontvangen met een kop koffie/ thee. Vanuit het Steunpunt Mantelzorg is Petra Mennes aanwezig, voor alle andere vragen en behoefte aan hulp.

Iedereen is welkom!

Datum: Maandag 12 september 2022
Tijd: 14.00–15.30 uur (Inloop vanaf 13.30 uur)
Kosten: Gratis – vrij toegankelijk
Locatie: SCC Den Draai, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne - Zeilberg
Aanmelden: graag voor 6 september 2022 bij Petra.mennes@levgroep.nl of of 06 148 712 31

Nu al een vraag? Neem contact op met: Petra Mennes, Steunpunt Mantelzorg

Petra.mennes@levgroep.nl of 06 148 712 31