Vrijwilligerswerk LEV Deurne

Aan de slag als vrijwilliger bij LEV Deurne

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij onze diensten die hulp bieden aan de inwoners van de gemeente Deurne. Als vrijwilliger bij LEV Deurne zet je je in voor welzijn en ondersteuning van gezinnen en individuen. Wij ondersteunen onze vrijwilligers en bieden de mogelijkheid om kosteloos mee te doen met trainingen en waarderingsactiviteiten. Bekijk waar onze vrijwilligers zoal actief zijn.

Heb je belangstelling of vragen neem dan contact op met LEV Deurne via (0493) 35 25 00 of sociaalteamdeurne@levgroep.nl. Of raadpleeg direct alle actuele vrijwilligers vacatures van LEV Deurne.

Vrijwilligers vacatures LEV Deurne

Diensten van LEV Deurne waar vrijwilligers actief zijn

Automaatje

Deze dienst is opgezet voor mensen binnen de gemeente Deurne die minder mobiel zijn en niet terug kunnen vallen op een andere wijze van vervoer. 

 • Als vrijwillige chauffeur rijd je mensen, tegen een kleine onkostenvergoeding, naar een afspraak, zoals een ziekenhuisafspraak, winkelbezoek, familiebezoek, etc. 
 • Daarnaast zijn er vrijwilligers die telefonisch bereikbaar zijn voor het boeken en plannen van de ritten.
 • Ook gaan er vrijwilligers op huisbezoek als nieuwe burgers zich melden.

Voorleesexpress

Vrijwilligers van de voorleesexpress zijn enthousiast over het bevorderen van leesplezier en taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand.

 • Vrijwilligers komen gedurende een periode wekelijks aan huis voorlezen waarna de ouders het gaan overnemen.
 • Ook zijn er coördinatoren voorleesexpres. Zij staan klaar voor een groepje voorlezers bij vragen en inspiratie en gaan naar nieuwe gezinnen voor een kennismakingsgesprek en het koppelen van voorlezers aan gezinnen.

Ondersteuning vluchtelingen

Als vrijwilliger ondersteun, adviseer en begeleid je vluchtelingen met de integratie in de gemeente Deurne. Voor een bepaalde periode word je ingezet bij een gezin/alleenstaande om hen wegwijs te maken. Denk o.a. aan: hulp bieden bij het opbouwen van een netwerk, ondersteuning bij administratieve zaken, meegaan bij kennismakingsgesprek met huisarts en school, enzovoorts

Deurnevoorelkaar

Dit digitale platform verbindt een vraag voor hulp en een vrijwilliger die die hulp kan bieden met elkaar. Als ondersteuning voor dit platform zijn er vrijwilligers actief bij het uitlichten van hulpvragen via sociale media en krantjes.

Taalvrijwilliger

Zowel voor laaggeletterden (NT1) als voor anderstaligen (NT2) zijn er bij LEVDeurne taalvrijwilligers. Getraind en met ondersteuning van elkaar en de coördinator gaan de taalvrijwilligers aan de slag bij het taalcafé of worden ze taalcoach.

 • Taalcafé
  Een dagdeel per week komen taalvrijwilligers en volwassen inwoners met een taalachterstand bij elkaar. In een ontspannen setting wordt er in kleine groepjes of individueel geoefend met de Nederlandse taal. Het accent ligt op conversatie, hulp bij de uitspraak en het vergroten van je woordenschat. Maar er kunnen uiteraard ook vragen over grammatica gesteld worden. Als vrijwilliger kun je gebruik maken van leermateriaal, spelletjes, praatplaten enzovoorts.
 • Taalcoach
  Voor sommige mensen is het fijner om 1 op 1 begeleiding in het spreken van het Nederlands te krijgen. Dan wordt een taalvrijwilliger als taalcoach gekoppeld aan een "taalvrager". Na een kennismakingsgesprek maken beiden een "vaste" afspraak met elkaar om 1x per week minimaal een uur bij elkaar te komen. 

Vrijwilligers bij maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk richt zich op het verbeteren van het welzijn van individuen, gezinnen en gemeenschappen. Als vrijwilliger help je in dit proces door bijvoorbeeld te luisteren naar hun verhaal, emotionele steun bieden, advies geven, enzovoorts. 
 

Buddyouder

Als vrijwilliger van Buddyouder geef je kinderen uit een gezin tijdelijk extra aandacht. Een gezin kan onverwachts voor uitdagingen komen te staan, bijvoorbeeld door ziekte. Door een paar uurtjes iets met de kinderen te ondernemen en een luisterend oor te zijn ontstaat er een veilige en stimulerende omgeving. Ouders worden tijdelijk wat ontlast waarna zij het zelf weer op kunnen pakken.
 

Match Mentor

Matchmentoren ondersteunen jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Als MatchMentor vrijwilliger word je voor een periode van ongeveer een jaar gekoppeld aan een jongere die laagdrempelige ondersteuning kan gebruiken op het gebied van onderwijs, vrije tijd, thuissituatie en werk. Denk hierbij aan het ondersteunen bij het bevorderen van zelfvertrouwen, het leren maken van een planning, het adequaat om leren gaan met gevoelens en gedachtes en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheden. Na een zorgvuldige match heb je wekelijks minimaal een uur contact met deze jongere. Als MatchMentor vrijwilliger volg je een korte training en heb je regelmatig contact met de coördinator voor het verkrijgen van tips en tricks om zo passend mogelijk de jongere te begeleiden.

Interesse?

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met LEV Deurne via (0493) 35 25 00 of sociaalteamdeurne@levgroep.nl

Neem contact op met onze specialisten

Petra Mennes Wijkwerk Zeilberg Deurne LEV

Petra
Mennes

Steunpunt Mantelzorg - Steunpunt Vrijwilligerswerk