Mantelzorgwaardering Deurne

Waardering voor mantelzorgers!

LET OP; de aanvraagperiode is verstreken. In augustus 2024 verschijnt op deze pagina informatie over de Mantelzorg waarderingsactie van 2024.

Als mantelzorger ben je veel belangrijker dan je zelf misschien denkt. Daarom wil de ge­meente Deurne je graag bedanken voor de hulp en zorg die je biedt aan jouw naasten. Als blijk van waardering wordt ook in 2023 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantel­zorgers georganiseerd. Deze waarderingsactie gebeurt in samenwerking met LEV Deurne.

Het Steunpunt Mantelzorg Deurne is onderdeel van LEV Deurne. Bij het Steunpunt kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en emotionele steun. Je kunt bij LEV Deurne ook terecht voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast kun je bij de wijkcoördinator Zorg in Deurne terecht voor informatie, ad­vies, begeleiding en ondersteuning. Het overzicht van onze cursussen kun je terugvinden op: www.lerenmetlev.nl

Hoe ziet de waardering eruit?

Vanuit de gemeente wordt de Deurnese cadeaubon ter waarde van € 100,- aangeboden. Deze cadeaubon is voor een onbeperkte periode in te zetten in winkels van lokale on­dernemers. Jonge mantelzorgers (4 tot 18 jaar) ontvangen na aanvraag een bedrag van € 100,- op hun bankrekening.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorg en/of ondersteuning biedt aan iemand in je omgeving. Niet omdat je vrijwilligerswerk doet, maar omdat je een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals de extra zorg en ondersteuning aan een kind, vader of moeder, of aan een vriend of buur voor wie jouw hulp onmisbaar is.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering, moet je aan een aantal voor­waarden voldoen:

  • Je biedt minstens drie maanden en tenminste acht uur per week onbetaalde ondersteu­ning aan een inwoner van Deurne. Als je voor iemand zorgt in een andere gemeente, kun je in die gemeente de waardering aanvragen.
  • Voor jonge mantelzorgers geldt dat zij opgroeien in een thuissituatie waar iemand chro­nische ziek is, een beperking heeft, psychische kwetsbaar is of een verslaving heeft. Als jonge mantelzorger help je bijvoorbeeld fysiek mee in de zorg, heb je extra huishoud­ taken en/of help je met regeltaken. Daarnaast kan het zijn dat je je al op jonge leeftijd zorgen maakt en/of misschien zelf de nodige zorg en aandacht mist.
  • Per mantelzorger kan één waardering worden aangevraagd.

Hoe ontvang ik de Mantelzorgwaardering

Als je als mantelzorger bent geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg Deurne ontvang je eind augustus automatisch een mail of brief. Met deze brief, waarin jouw unieke code wordt vermeld, kun je de waardering ophalen bij een van de ophaallocaties die in de brief vermeld staan.   

Heb je na 5 september geen brief ontvangen dan ben je mogelijk (nog) niet geregistreerd als mantelzorger. Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet kun je alsnog een waardering aanvragen via de button onderaan deze pagina. 

Kun je de waardering niet digitaal aanvragen, dan zijn er de volgende mogelijkheden voor ondersteuning:

  • Vraag iemand in jouw netwerk of omgeving om hulp
  • Neem contact op met de wijkcoördinator
  • Haal een papieren aanvraagformulier bij de balie van gemeente Deurne of bij de wijkcoördinator

Vragen of opmerkingen?

Let op; de aanvraagperiode is verstreken. In september 2024 zal weer een waarderingsactie starten.

Heb je vragen over de waarderingsactie 2023 of over jouw persoonlijke situatie? Dan kun je terecht bij de wijkcoördinator of bij LEV Deurne, telefoon 0493 352 500

Wijkcoördinatoren Deurne:

Heb je ondersteuningsvragen vanuit jouw organisatie?

Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg. Het algemene nummer van Steunpunt mantelzorg en LEV Deurne is 0493 352 500 Telefoonnummer van Zorg in Deurne: 0493 387 387

LET OP:

Houd rekening met enige wachttijd na het indienen/wegzenden van het aanvraagformulier. Dit kan even duren. Als het formulier ingediend is verschijnt een melding hiervan op je scherm (Je aanvraag is verzonden).
De eerste vraag in het formulier (keuze 18+ of 18-) is belangrijk om de aanvraag verder goed af te handelen. Vergeet deze niet als eerste in te vullen!

aanvragen mantelzorgwaardering 2023

flyer mantelzorgwaardering Deurne 2023