Omgaan met mensen met dementie (voor mantelzorgers)

Inhoud

Omgaan met dementie is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsstoornissen. Tijdens deze cursus worden je kennis en vaardigheden aangereikt om hiermee om te gaan.

Meer informatie